$('#fade').cycle();
Lékaři:

MUDr. Jiří Hrkal

Vedoucí lékař HDC Kladno, spoluzakladatel a spolumajitel HDC Kladno,
Viceprezident ČSI - České společnosti pro implantologii - organizuje systematické vzdělávání v dentální implantologii v rámci ČSI

Působí jako školitel v oblasti implantologie (Bego Implant System, Bone Management), digitální tomografie (NewTom), augmentačních postupů (SonicWeld), biomateriálů (Řízená tkáňová a kostní regenerace), růstových faktorů (PRGF-Endoret System), chirurgických postupů (LAS Kit System) a také digitální implantologie a plánování.
Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních sympoziích a seminářích. Publikuje v odborných časopisech.


Vzdělání:
Absolvoval LF UK v Plzni v roce 1980
Zabýval se především protetikou a dětskou stomatologií, úrazy zubů a dětskou protetikouOd roku 1998 se specializuje v oboru dentální implantologie a implantologická protetika 
V roce 2004 získal specializaci pro péči ve stomatochirurgii
V letech 2006-2008 Absolvoval vzdělávání v rámci Curriculum Implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
V letech 2009-2011 absolvoval Curriculum implantologie ČSI - přednášel a vedl praktická cvičení v rámci Curricula implantologie- Stomatologická klinika 3.LF UK v Praze
V roce 2010 - stáž Biotechnology Institut - Dr.Anitua (Vitoria, Španělsko) - zaměření na využití růstových faktorů v implantologii - metoda PRGF
V roce 2011 - stáž Institut für ZahnÄrztliche Fortbildug Dr. Iglhaut (Memmingen, Německo) - Kostní augmentace SonicWeld. Management měkkých tkání
V roce 2012 - stáž Dr. Dogan Kanner (Freiburg, Německo) - Hydrogelový osmotický expander 
V letech 2012-2013 absolvoval Curriculum implantologie ČSI - přednášel a vedl praktická cvičení v rámci Curricula implantologie ČSI-Stomatologická klinika 3.LF UK v Praze
V roce 2013 zorganizoval, přednášel a vedl praktická cvičení v rámci Curricula implantologie
pro dentální hygienistky a asistentky – Stomatologická klinika 3.LF UK v Praze

Profesní zkušenosti:
V roce 1992 založil soukromé stomatologické centru HDC Kladno
Od roku 1998 se specializuje v oboru dentální implantologie
Od roku 2003 se specializuje na využívání digitální tomografie ve stomatologii, na plánování a navigaci v dentální implantologii
Členství v odborných společnostech:
Od roku 2003 člen IGZ - Implantologische Geselschaft für Zahnärzte
Od roku 2005 člen DGI - Deutsche Geselschaft für Implantologie - druhé největší implantologické společnosti na světě (6000 členů)
V roce 2006 zakládající člen ČSI - České společnosti pro implantologii 
Od roku 2009 Viceprezident ČSI - České společnosti pro implantologii

Přednášková činnost: 
14. 6. 2013 - HDC Kladno - Diagnostika, plánování, OP protokol
7. 6. 2013 - Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK - Curriculum Implantologie ČSI - pro dentální hygienistky a asistentky
1. 6. 2013 - LXVII. Kongres Implantologický klub ČR - Ultrazvuková technika augmentace pomocí polylaktidové membrány - SonicWeld
30. 5. 2013 - Dentamed - Sinus lift indikace, rozdělení, operační techniky, kazuistiky
19. 4. 2013 - HDC Kladno - Úvod do implantologie
5. 4. 2013 - Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK - Curriculum Implantologie ČSI - pro dentální hygienistky a asistentky
28. 3. 2013 - Dentamed - Sinus lift pomocí CAS a LAS techniky
22. 3. 2013 - HDC Kladno - Ultrazvuková technika augmentace pomocí polylaktidové membrány - SonicWeld
15. 2. 2013 - Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, 3. LF UK - Curriculum Implantologie ČSI - pro dentální hygienistky a asistentky 
1. 2. 2013 - HDC Kladno - Koncept BEGO Implantology
7. 12. 2012 - HDC Kladno - Praktický zubní lékař a implantologie v roce 2012
25. 10. 2012 - Dentamed - Sinus lift snadno, bezpečně a rychle pomocí CAS a LAS techniky
19. 10. 2012 - Sympózium Implantologický klub ČR a SR Trnava - New Tom - CBCT (DVT) z pohledu implantologa - 8 leté zkušenosti
22. 6. 2012 - HDC Kladno - Praktické využití 3D DVT NewTom v implantologii a stomatochirurgii
24. 5. 2012 - Dentamed - Sinus lift indikace, rozdělení, operační techniky, kazuistiky
2. 12. 2011 - HDC Kladno - PRGF Systém - Plasma Rich in Growth Factors
15. 4. 2011 - IV. Medzinárodné parodontologicko-implantologické stretnutie, Zlatá Idka Košice - Ochrana alveolu před implantací pomocí augmentátu s použitím metody PRGF
3. 12. 2010 - HDC Kladno - Praktický zubní lékař a implantologie
3. 10. 2009 - Brno - Mini-implantáty v terénní praxi
19. 10. 2007 - HDC Kladno - Implantologie pro neimplantující lékaře
13. 4. 2007 - Telč - DVT NewTom 3G - jeho využití v implantologii i ostatních oborech stomatologie
24. 11. 2006 - Brno - Implantace pomocí DVT - NewTom
3. 12. 2005 - Implantologický klub ČR, Hustopeče - Využití 3D DVT při plánování v implantologii
23. 5. 2005 - Středoevropské sympozium - VIII. Brněnské implantologické dny - Implantace pomocí DVT NewTom 3G

Publikační činnost:
StomaTeam 4/2013 
StomaTeam 1/2013 - Ultrazvuková technika augmentace SonicWeld Rx® Schalentechnik, MUDr. Jiří Hrkal, Dr. Gerhard Iglhaut
Progresdent 1/2006 - Rozšíření možností 3D DVT - Využití dat z NewTom pomocí software Professional 3G v klinické a terénní praxi, MUDr. Jiří HrkalProf. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.

Průkopník Československé a později i České dentální implantologie, působí řadu let jako chirurg v Ústavu klinické a experimentální stomatologie (ÚKES) v Praze

Vzdělání:
Absolvoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové
Atestaci z oboru stomatochirurgie složil v roce 1967
V roce 1976 - Kandidát lékařských věd
V roce1980 - Docent v oboru stomatologie
V roce 1984 - Doktor lékařských věd
V roce 1990 - Profesor pro obor stomatologie

Profesní zkušenosti:
Od roku 1977 stal přednostou oddělení čelistní a obličejové chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
Od roku 1998 pracuje na 1. Stomatologické klinice v Praze a ve Výzkumném ústavu stomatologickém
Členství v odborných společnostech:
V roce 2006 zakládající člen ČSI - České společnosti pro implantologii 
Od roku 2009 Prezident ČSI - České společnosti pro implantologii

Přednášková činnost:
Dosud publikoval přes 90 vědeckých prací a podílí se na výuce lékařů v rámci kliniky i přednáškovou činností v ČR i zahraničí.

Publikační činnost:
Dosud publikoval přes 90 vědeckých prací a podílí se na výuce lékařů v rámci kliniky i přednáškovou činností v ČR i zahraničí.MUDr. Petr Šimáček

Vzdělání:
Absolvoval LF UK v Praze v roce 1972
V roce 1976 atestace I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
V roce 1980 atestace II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
V roce 1997 specializace pro léčbu bolesti
V roce 2002 atestace v oboru urgentní medicína

Profesní zkušenosti:
V letech 1990 – 2001 pracoval jako primář ARO a záchranné služby nemocnice v Kladně
Od roku 2002 ordinář KAR FN Motol
Zdravotní sestry:

Jitka Veverková

Vedoucí sestra a vedoucí laborantka

Vzdělání:
V roce 1982 absolvovala Střední zdravotnickou školu pro zubní laboranty
V roce 1990 atestovala v oboru zubní technik – specializace snímací náhrady
V roce 1992 absolvovala 2 letou nástavbu v oboru zubní sestra
Absolvovala systematické vzdělávání v oboru zubní technik i zdravotní sestra
V roce 2007 Specializace v oboru fixní protetiky - keramika a implantologická protetika - IGZ (Limburg, Německo)

Profesní zkušenosti:
V HDC pracuje od založení centra v roce 1992
Členství v odborných společnostech: 
Od roku 2008 členka České společnosti pro implantologii - ČSIAnna Tobiášová

Vzdělání:
Absolvovala Střední zdravotnickou školu v roce 1976

Profesní zkušenosti:
Zkušená sestra pracující v oboru zubní sestra již 22 let
Členství v odborných společnostech: 
Od roku 2008 členka České společnosti pro implantologii


Dentální hygienistka:

Charlotta Slavíková DiS.

Vzdělání:
Absolvovala Střední zdravotnickou školu v roce 1989
V roce 2008 dokončila Soukromou školu pro dentální hygienistky v Praze se specializací na péči o pacienty s implantáty
V letech 2012 - 2013 Absolvovala vzdělávání v rámci Curriculum Implantologie pro dentální hygienistky a asistentky

Profesní zkušenosti:
Do roku 1996 pracovala jako sálová sestra na ORL odd. nemocnice Kladno
Od roku 1999 pracuje v HDC Kladno jako sálová sestra
Od roku 2008 pracuje jako dentální hygienistka a preventistka v HDC KladnoZubní technici: 

Jitka Veverková 

Vedoucí zubní technik, vedoucí sestra 


Hana Říhová 

V roce 1990 absolvovala Střední zdravotní školu pro zubní techniky v Praze.
Specializuje se na problematiku snímacích náhrad
Od roku 2008 členka České společnosti pro implantologii

Recepce, Administrativa:

Klára Černá

V roce 2003 absolvovala Střední zdravotnickou školu 
2003-2004 pracovala v gynekologické ambulanci
2005-2007 pracovala v biochemické laboratoři

Administrativa, Ekonomika, Management:

Jitka Hrkalová 

Spoluzakladatelka a spolumajitelka HDC Kladno
V HDC má na starost oblast ekonomiky, marketingu administrativy a vzdělávání